Mindexcellence

Tractaments Psicoterapèutics al PAE-TPI (2ªEd.)

Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient

Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient, Tractaments Psicoterapèutics

MindExcellence

Gratuït

Formació ja realitzada

L’abordatge psicoterapèutic és un element imprescindible en l’atenció als pacients del PAE TPI i en alguns casos i moments del procés, és l’única eina d’intervenció necessària. Entendre la clínica del pacient i integrar-la en la seva biografia, són elements imprescindibles per a la subjectivació i superació de l’experiència viscuda. Es realitzarà una actualització de les línies d’intervenció en els abordatges psicològics. Més enllà dels aspectes generals, en la sessió de formació es treballarà l’especificitat en l’atenció als menors i en l’abordatge del consum de tòxics que, entre d’altres, són factors clau en l’evolució del trastorn i en la resposta al tractament

Aquestes accions formatives estan organitzades per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Els destinataris d’aquestes formacions són els i les professionals dels PAE-TPI de la Xarxa de Salut Mental i Addicions de Catalunya.

Les sessions es van realitzar a través de la Plataforma de formació MindExcellence, impulsada pel Clúster. 

 

Per a més informació específica, podeu accedir Programa.

Introducció   

Intervenció Psicoterapèutica

Evolució de la TCC

Una formulació per a la recuperació

Integració d’àrees psicològiques:

 • Organització de l’ “apego”
 • Regulació de l’afecte
 • Metacognició
 • Funcionament interpersonal 

Docents:  Elena Sanchez. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental) Elena Gonzalez. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental

Intervenció psicoterapèutica en l’àmbit infantil i juvenil 

Especificitat clínica: Aspectes evolutius i diagnòstic diferencial  

Treball en xarxa:

 • Estratègies de detecció
 • Derivació inclusió en el Programa PAE-TPI

Avaluació psicològica

Models d’intervenció:

 • Teràpia basada en la mentalització
 • Teràpies cognitives
 • Intervenció familiar
 • Intervenció comunitària  

Docents:  Patricia Escalona. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental)

Reflexions sobre l’abordatge psicoterapèutic del consum de substàncies en pacients del Programa PAE-TPI 

L’especificitat dels pacients del PAE-TPI 

Paper de l’entrevista motivacional 

Abstinència versus consum saludable

 

Docents:  Delia Parellada. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental)

 

Divendres 23 de novembre de 2022 de 9h a 14h – Tractament Psicoterapèutics (2ª Edició).

 • Docents:  Elena Sanchez. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental) Elena Gonzalez. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental).
 • Docent:  Patricia Escalona. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental)
 • Docent:  Delia Parellada. Psicòloga Clínica (CHM Salut Mental)

Acció formativa organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.  

Formació ja realitzada
Translate »