Mindexcellence

Psicofarmacologia al PAE-TPI (2ªEd.)

Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient

Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient, Psicofarmacologia

MindExcellence

Gratuït

Formació ja realitzada

Actualització del tractament farmacològic dels pacients amb un primer episodi psicòtic (PEP), Període crític o Estat Mental d’Alt Risc (EMAR) en els diferents aspectes que es consideren essencials en la pràctica del programa PAETPI, i posar èmfasi tant en el tractament de primera línia i resistència dels PEPS (afectius/no afectius), EMAR, consum comòrbid de substàncies, efectes secundaris i aspectes de la intervenció d’infermeria, com en l’administració d’antipsicòtics de llarga durada i l’avaluació del compliment terapèutic. 

Aquestes accions formatives estan organitzades per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Els destinataris d’aquestes formacions són els i les professionals dels PAE-TPI de la Xarxa de Salut Mental i Addicions de Catalunya.

Les sessions es van realitzar a través de la Plataforma de formació MindExcellence, impulsada pel Clúster. 

Per a més informació específica, podeu accedir al programa.

Introducció

Docents: Immaculada Baeza. Psiquiatra (Hospital Clínic) Clemente García-Rizo. Psiquiatre (Hospital Clínic)

Actualització en el tractament del Primer Episodi Psicòtic no afectiu

Docents: Immaculada Baeza. Psiquiatra (Hospital Clínic)

Trastorns psicòtics resistents. El paper de la clozapina

Docents: Clemente García-Rizo. Psiquiatre (Hospital Clínic)

Actualització en el tractament del trastorn bipolar

Docents: José Manuel Goikolea. Psiquiatre (Hospital Clínic)

Els trastorns psicòtics en el marc de la patologia dual

Docents: Carolina Franco. Psiquiatra (CHM Salut Mental) José María Vázquez. Psiquiatre (ASPB)

Efectes secundaris de la medicació antipsicótica

Docents: Clemente García-Rizo. Psiquiatre (Hospital Clínic)

El paper d’infermeria en el tractament farmacològic dels PEP

Docents: Mercè Comes. Infermera Especialista en Salut Mental (Hospital Clínic)

Divendres 24 de novembre de 2022 de 9h a 14h

  • Docents: Immaculada Baeza. Psiquiatra (Hospital Clínic) Clemente García-Rizo. Psiquiatre (Hospital Clínic

  • Docents: Immaculada Baeza. Psiquiatra (Hospital Clínic
  • Docents: Clemente García-Rizo. Psiquiatre (Hospital Clínic
  • Docents: José Manuel Goikolea. Psiquiatre (Hospital Clínic
  • Docents: Carolina Franco. Psiquiatra (CHM Salut Mental) José María Vázquez. Psiquiatre (ASPB)
  • Docents: Clemente García-Rizo. Psiquiatre (Hospital Clínic
  • Docents: Mercè Comes. Infermera Especialista en Salut Mental (Hospital Clínic)

 

 

 

 

Acció formativa organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.  

Formació ja realitzada
Translate »