Mindexcellence

Intervenció Infermeria al PAE-TPI (1ªEd.)

Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient

Programa d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient, Intervenció Infermeria

MindExcellence

Gratuït

Formació ja realitzada

L’objectiu d’aquesta formació és apropar les línies d’intervenció en l’abordatge d’infermeria en psicosi incipient dels diferents territoris, i proporcionar pautes pel maneig de casos clínics. 

Aquestes accions formatives estan organitzades per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Els destinataris d’aquestes formacions són els i les professionals dels PAE-TPI de la Xarxa de Salut Mental i Addicions de Catalunya.

Les sessions es van realitzar a través de la Plataforma de formació MindExcellence, impulsada pel Clúster. 

Per a més informació específica, podeu accedir al programa.

Introducció

Xarxa assistencial d’adults i Xarxa assistencial infantojuvenil

Conceptes clau del PEP: Població diana, cribratge i detecció

Intervenció d’infermeria en les diferents fases del programa

  • Detecció
  • Valoració
  • Intensiva
  • Seguiment
  • Alta

 

 

 

 

Valoració d’infermeria

  • Taxonomia nanda
  • Escales d’avaluació
  • Efectes secundaris

 

 

Intervencions grupals

Model de recuperació

Casos pràctics

 

Docents:  Ana Molano. Infermera Especialista en Salut Mental (PSSJD) Marta Núñez. Infermera Especialista en Salut Mental (PSSJD)

Divendres 25 de novembre de 2022 de 9h a 13h

  • Docents:  Ana Molano. Infermera Especialista en Salut Mental (PSSJD) Marta Núñez. Infermera Especialista en Salut Mental (PSSJD)

Acció formativa organitzada per la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.  

Formació ja realitzada
Translate »